Utvalda

Välkommen till Rickomberga!

Bostadsrättsföreningen Rickomberga Kulle ligger i stadsdelen Rickomberga i västra Uppsala, där det är nära både till centrum och naturen.

Föreningen bildades 2010 och består av 20 radhus och 15 lägenheter i storlekar från 2 till 5 rum och kök. Här hittar du information för dig som bor här eller som funderar på att flytta hit.

Aktuellt från Brf Rickomberga Kulle januari 2023

Stämma 24 maj

24 maj är det åter dags för föreningsstämma! Redan nu finns möjlighet att anmäla intresse för styrelsearbete kommande period. Styrelsen träffas en gång i månaden och sköter så väl det löpande som långsiktiga arbetet i föreningen. Ett omväxlande och lärorikt arbete!

Inför stämman kan medlemmar lämna in egna motioner. Sista datum för motioner till stämman nu i maj är 1 februari.

Omväxlande och lärorikt

Grannsamverkan med Rickomberga Backe

 Vi som har bott länge i Rickomberga har upplevt det som ett tryggt och mysigt område, där man röra sig även kvälls- och nattetid utan att behöva vara orolig, och där inbrott och annat stök är ovanligt. Så är det fortfarande i vårt område, men på andra sidan vägen, i de nybyggda husen, har de boende tyvärr råkat ut för tråkigheter. Vi har nu blivit kontaktade av företrädare för bostadsrättsföreningarna Rickomberga Backe 1 och 2, som planerar att starta grannsamverkan och undrar om vi vill vara med. 

Grannsamverkan handlar om att man blir extra uppmärksam i ett område och har ett närmare samarbete med polisen, rapporterar in händelser och får information om något händer i närheten. Det finns också möjligheter att få utbildning, till exempel om vad vi kan göra för att förebygga brott. 

Här kan du läsa mer om vad grannsamverkan innebär:  

Samverkan mot brott – Grannsamverkan | Grannsamverkan 

För att starta en grannsamverkan ansöker man hos polisen. Planen är att skicka in en ansökan i februari, förutsatt att tillräckligt många boende har anmält sitt intresse. Självklart hoppas vi att vi i Rickomberga kulle också ska kunna göra vår del av jobbet och bidra till ett tryggt Rickomberga.  Vad vi kan förstå innebär det inget betungande arbete, utan man bidrar med det man kan – att hålla ögon och öron öppna, att vara en ambassadör för att tänka brottsförebyggande, att vara en god och omtänksam granne. 

Vill du vara med? Hör av dig till Jessica Elgenstierna, som är Rickomberga kulles kontaktperson för grannsamverkan. jessicaelgenstierna@hotmail.com

Byte av filter i ventilationsdon

Efter service av ventilation och minimastrar i hushållen vill vi påminna om att det är lämpligt att regelbundet byta filter i ventilationsdonen som sitter i de flesta rum och ser ut som nedan. Länken visar modellen som används i våra väggdon och finns att köpa från flera olika företag.

Filter till Bahco GKK väggdon Orginalfilter från fabrikant GKK 99-08 OBS! bilden innehåller ett GKK väggdon, det är endast i illustrativt syfte. Filtret passar Bahco Ventilations väggdon. Specifikationer Filterklass: Planfilter G3Mått: 365×120 mm

Byte av elmätare

Vattenfall har gett El-Tek i uppdrag att byta elmätarna för samtliga hushåll i föreningen. Dessa finns placerade utomhus för radhusen och i loftgångshusen finns de i våra förrådsutrymmen. Arbetet är helt utifrån Vattenfalls initiativ och bör vara klart i veckan.

Dörrar till miljöstuga och soprum

Se gärna efter en extra gång så att dörrar går igen som de ska nu när temperaturen skiftar. Dörrarna till miljösugan och soprummet är extra viktiga att de går igen helt så att vi inte får små, vilda djur som gäster.

Aktuellt – December 2022

Ny ekonomisk förvaltare från 1 januari 2023

Då vi byter ekonomisk förvaltare från SBC till Fastighetsägarna vill vi be er hålla ett öga på era avier i övergångsperioden.

  • Kontrollera så att era uppgifter stämmer
  • Kontrollera om ni får betalningsavierna via digitala postlådan Kivra.
  • Vid fel – meddela fastighetsägarna, 08-617 76 00, kundservice@fastighetsagarna.se
  • Skaffa gärna boendeappen Avy. AvyTmpl

Garage och parkering

Hyresvillkoren för garage ändras i april och avgifterna höjs då för både parkeringsplatser och garage, till 300 för parkeringsplats och 500 för garage.

Avloppsbrunn/pumpgropen

Efter ett driftstopp i vår anläggning för avlopp, pumpgropen utanför Otto Myrbergs väg 69, fick vi be alla boende att hushålla med vattenanvändningen. Problemet är nu löst, men vi behöver fortsatt vara noga med att bara spola ner toalettpapper, alltså inga våtservetter eller annat i toaletterna, samt torka ur stekpannor och dylikt så att fett inte sätter igen avloppen.

Soprum och miljöstuga

Vi får hjälps åt att hålla våra nyrenoverade rum för brännbart och återvinning fria från grovsopor. Dessa behöver de boende själva lämna till återvinningen i exempelvis Librobäck. Om kartonginsamlingen i soprummet är full så finns det ytterligare kartonginsamling i miljöstugan. Dagarna innan tömning och nu runt jul är det extra viktigt att inte överfylla kärl då det blir dyrt för föreningen. Komprimera kartonger eller samla och ta med till återvinningen i Librobäck. Tack på förhand!

Brand filt och brandvarnare

Levande ljus är stämningsfullt men riskabelt! Vi vill uppmana alla boende att se över och testa brandvarnare, att vända era pulversläckare och gärna skaffa brandfilt för att säkra beredskapen för hushållen.

Brandskyddsutrustning i hemmet (msb.se)

Inomhustemperaturen

Nu har temperaturen börjat vandra nedåt med minusgrader och kalla nätter. Ventilationskontrollen ska ha sett till att allas inomhusluft kan cirkulera fritt vilket också hjälper till att hålla en jämn temperatur. Ventilationen i radhusen bör vara inställd på läge två för att inomhusklimatet ska bli optimalt.

Elementen ska dras på för fullt i alla rum för att sedan kunna vridas ner när de blivit jämnt varma. Om fönster eller dörrar känns dragiga kan listerna ha torkat och behöva bytas, vilket boende själva besörjer.

  • Ventilationen (minimaster i radhusens kök) på läge 2
  • Dra på alla element på max under en period.
  • Eventuellt byte av tätning kring fönster och dörrar.

Slutligen önskar styrelsen för Rickomberga Kulle alla boende

God jul och ett riktigt Gott nytt år!

kontakt@rickombergakulle.se

Aktuellt – September 2022

Höjning av avgifter

På grund av det rådande ekonomiska läget i landet och omvärlden kommer vi att bli tvungna att höja avgifterna för medlemmar och hyresgäster. En höjning på 9% från och med januari 2023 behövs för att matcha kostnadsökningar och göra oss rustade för framtida räntehöjning av våra lån. Vi är en relativt högt belånad förening med stor del av lånen som ska läggas om nu i vår och vi kan räkna med ett räntepåslag, precis som det ser ut i hela samhället i dagsläget. Genom en höjning av avgifterna får vi en stabilitet i de löpande utgifterna. Information om höjningen kommer även att delas ut skriftligt till hushållen.

Laddplatser

Nu är föreningen försedd med elbilsladdare i garage och vid parkering. Kostnaden kommer att ligga på 100kr i månaden för föreningens medlemmar och 200kr för icke medlemmar. För att kunna nyttja laddplats skaffar man ett abonnemang via Opigo.

Gårdsdag

Lördagen 1 oktober kl. 11-15 kommer det att hållas en gemensam gårdsdag och gårdsloppis tillsammans med Rickomberga Hage. Alla är välkomna att delta genom att ta med eget bord, fika och prata eller bara kika runt under lördagen. Delar av styrelsen kommer att finnas på plats och vi kommer att bjuda på kaffe. Inget arbete behöver genomföras utan det endast en social tillställning Under loppisen kommer det att finnas korv och fika till försäljning. Vid förfärligt väder kan vi komma att ställa in.

Container

Under helgen 1-2/10 kommer det att stå en container för brännbart uppe på vändplatsen för de som har större saker att slänga eller som vill rensa det sista (om det inte sålts på loppisen!).

Lekplatsen

Efter den årliga besiktningen av lekplatsen fick vi nedslag på de rutschkanor och andra större privata leksaker som ofta hamnar under klätterställningen. Vi behöver ta bort dessa och hjälpas åt att hålla fritt under klätterställningen då det medför fara vid fall, och föreningen är då ansvariga vid olyckor.

Underhåll

Rengöring och målning av soprum och miljöstuga är färdigställt och nya skyltar är beställda och kommer upp så snart som möjligt. Till dess finns det angivet på de flesta kärl vad som ska slängas var. Uppsala fastighetstjänst som är teknisk förvaltning har arbetat hårt med vår utemiljö och det finns stor kompetens kring hur vi bäst tar hand om vår gemensamma gård och dess växtlighet.

Vi hoppas få träffa er alla under gårdsdagen och den gemensamma gårdsloppisen nästa helg!

Hälsningar

Styrlesen för Brf Rickomberga Kulle

kontakt@rickombergakulle.se

Aktuellt – augusti 2022

Installation av elbilsladdare i garage

Styrelsen har beslutat att laddare för elbilar och laddhybrider ska installeras i alla garage. Naturvårdsverket står för halva kostnaden, vilket innebär stor kostnadsbesparing. Förutom att det är en klimatinsats, så framtidssäkrar det garagen och gör oss alla mer flexibla vid bilbyte. Dessutom kan det göra bostadsrätterna mer attraktiva vid försäljning. 

Detta kommer att ske den 15 september. Den dagen är det nödvändigt att alla bilar i de två garagelängor som inte har laddare idag antingen flyttas ut helt eller backas ut en bit, ca en meter. Hyllor och annat måste också flyttas.

Utemiljö

Styrelsen har i samråd med vår tekniska förvaltare Uppsala Fastighetstjänst gjort en genomgång av de gemensamma planteringarna och sett över hur dessa bäst ska skötas. Det framkom att ett par körsbärsträd, delar av rönnen vid lekparken och i längden även den stora lönnen vid övre infarten/tvättstugan är i så pass dåligt skick att de måste tas ner.

Soprum och miljöstuga

Både soprummet och den mindre miljöstugan kommer att göras rent och målas under v 36 av Alviks måleri. 1 september kommer armaturer i taken monteras ner för att det ska gå att måla. Under målningsarbetet kommer ett av rummen att vara avstängt och all återvinning och brännbart samt kompostinsamling sker i det andra rummet. Det kommer att finnas avslag om vilket soprum som är öppet under tiden.

Bredband från tele2

Under kvartal fyra i år kommer avgiften för gruppavtal, 135 kr per hushåll, att läggas på månadsavgiften och specificeras då även på fakturan. De som inte begärt flytt av sitt bredband via tele2 kan lätt göra detta genom att höra av sig till tele2.

Kundservice för gruppavtalskunder: 0775-17 17 20

Hälsningar
Styrelsen för Rickomberga Kulle