Aktuellt – april 2019

Månadsinformation om bland annat fixardag på gården och ombyggnation av tvättstuga.

Vårens fixardag

Vårens fixardag på gården hålls den 26 maj från klockan 10 och framåt. En container kommer att ställas upp på gården där man kan slänga grovavfall (ej elektronik, miljöfarligt avfall etc). Mer information kommer i nästa nyhetsbrev.

Information om ombyggnation av tvättstugan

Vi har nu fått besked från entreprenören om tidsplanen för ombyggnationen av tvättstugan. Byggstarten kommer att bli i augusti och enligt planen ska det vara färdigställt före årsskiftet.

Radonmätningen avslutas

Radonmätningen kommer att avslutas måndagen den 8 april kl 19-19.30. Lämna dosan i styrelserummet som ligger i miljöstugan. Om du inte har möjlighet att komma den tiden, ta kontakt med Staffan Hedman eller Maria Wisselgren.

Protokoll från extrastämma

Protokollet från extrastämman är klart och justerat. Om någon önskar ta del av det, skicka ett e-brev till kontakt@rickombergakulle.se

Ordinarie föreningsstämma

Årets ordinarie föreningsstämma hålls den 22 maj klockan 19 i Eriksskolans matsal. Kallelse och handlingar kommer att skickas ut, men anteckna gärna datumet redan nu.