Aktuellt – augusti 2019

Månadsinformation om bland annat resultat från vårens radonmätning

Många projekt på gång i höst

Det har varit en lugn sommar för föreningen och vi har inte så mycket att rapportera om i detta nyhetsbrev. Men det kommer att bli en desto intensivare höst. Vi har ju flera stora projekt på gång: den beslutade ombyggnationen av tvättstugan, kommande renovering av skärmar och plank samt åtgärder för att förbättra gården. Styrelsen kommer också att arbeta vidare med resultatet av den takbesiktning som gjordes i våras, som det gavs information om på föreningsstämman i maj. Vi återkommer i dessa frågor i kommande nyhetsbrev.

Resultatet från radonmätningen

Resultatet från vårens radonmätning har kommit. I en lägenhet uppmättes förhöjda värden. Där ska en ommätning göras och de boende är informerade. I övriga lägenheter och radhus var den uppmätta halten betryggande under gränsvärdet.H