Aktuellt – januari 2021

Månadsinformation om bland annat soprum och månadsavgifter

Ändrade månadsavgifter

Som vi tidigare informerat om behöver föreningen höja månadsavgiften under 2021. För att finansiera takomläggningen har föreningen behövt ta lån och därför behöver avgifterna justeras för att täcka räntekostnaderna och sätta av tillräckligt med medel för framtida underhåll.

Vi följer rekommendationen från vår ekonomiska förvaltare hos SBC och styrelsen har därför beslutat att höja avgiften med 6 procent från januari. Det finns inga planer på ytterligare avgiftshöjningar.

Ordningen i soprummet

Flera har säkert märkt att det har varit överfullt i soprummet under helgerna, med grovsopor som har stått direkt på golvet. Det är väl knappast någon som vill ha det så i soprummet. Om det är fullt måste man själv ta grovsoporna till återvinningen i Librobäck, inte ställa saker på golvet. Om inte soporna slängs i kärlen innebär det extraavgifter som föreningen måste betala.

Vi vill också påminna om att alla kartonger måste plattas ihop innan man lägger dem i återvinningen. Riktigt stora kartonger bör man helst ta till återvinningsstationen, så att inte kärlet i soprummet blir fullt på en gång.

Spolning av avloppsstammarna

Spolning av avloppsstammarna har beställts. Information om detta kommer att gå ut när det blir dags.H