Aktuellt – juni 2020

Månadsinformation om bland annat laddningsstationer för elbilar och den pågående takrenoveringen.

Rapport från föreningsstämman 27 maj

Föreningsstämman hölls digitalt den 27 maj, där det bland annat hölls val av styrelse.

Till ordinarie ledamöter valdes: Jill Wettin (2 år, omval) Anders Bäccman (2år, nyval) Margareta S. Wästerström (1 år, omval) Jessica Elgenstierna (1 år, omval) Torbjörn Josefsson (1 år, nyval)

Till suppleanter valdes: Staffan Hedman (1 år omval) Martin Jernling (1 år, omval)

Vid det konstituerande styrelsemötet utsågs Margareta Wästerström till ordförande, Jessica Elgenstierna sekreterare och Jill Wattin kassör.

Årsredovisningen för 2019 finns på föreningens webbplats och protokollet från årsstämman kommer också att läggas ut så snart det är justerat.

Energideklaration

Energideklaration har tagits fram för våra lägenheter. Resultatet kommer att publiceras på webbplatsen.

Försäljning av nya lägenheten

Vi siktar på att sälja den nya lägenheten efter sommaren. Det är viktigt att ni som inte var med på stämman godkänner de nya andelstalen. Vi kan inte sälja lägenheten innan detta är gjort.

Ommålning av skärmar

Preliminärt görs ommålningen första veckan i juli.

Takrenovering – anmäl eventuella fel via kontaktmailen

Takrenoveringen går framåt i rask takt och väntas bli klar innan månaden är slut. Som i alla byggprojekt uppstår det ibland små fel som behöver åtgärdas. Anmäl allt sådant skriftligen via kontaktmailen. Det räcker inte att anmäla felet muntligen.

Laddningsstationer för elbilar

Nu finns det fem garageplatser med laddningsstation för elbil, så om du går i tankarna att köpa ny bil har du möjlighet att välja en elbil.

Köregler

Eftersom det idag är kö till garageplatser krävs det att man har en annan garageplats som kan användas för att kunna byta med någon som idag har plats i garaget, men inte planerar att skaffa elbil.

Avgifter

Så länge laddningsstationen inte utnyttjas kostar garageplatserna lika mycket som övriga garageplater. Om laddningsstationen börjar användas tas en extra avgift ut på månadshyran för garageplats med 100 kr/månad. Det innebär en hyra på 500 kronor/månad med 2020 års avgifter. Till detta kommer en grundavgift på 75 kronor/månad till företaget Opigo, som levererar laddningstjänsten och en rörlig avgift för själva elanvändningen. Avgiften är för närvarande 1,50 kr/kWh, varav 0,25 kr går till Opigo och 1,25 kr till Rickomberga kulle för att täcka elkostnaden.

Om du planerar att skaffa elbil och behöver en plats med laddningsstation kontaktar du styrelsen via kontakt@rickomergakulle.se så ordnar vi med byte och ger information om hur du kommer igång med laddningstjänsten från Opigo.

Gårdsdag

Den 20 september kommer en gårdsdag att anordnas, då vi hjälps åt att städa och fixa på de gemensamma ytorna och på våra egna skötselområden så att det blir riktigt fint efter att takrenoveringen avslutats. Vi kommer att ordna med en container för trädgårdsavfall och annat man vill göra sig av med som inte är miljöfarligt eller elektronik.