Aktuellt – maj 2019

Månadsinformation om bland annat nya ordningsregler

Uppdaterade ordningsregler och områdesinformation

Vi har uppdaterat ordningsreglerna och områdesinformationen. Det är inga stora förändringar, men det har gjorts många förtydliganden, till exempel om vad som gäller om man vill sätta upp ett staket eller ändra på uteplatsen.

Påminnelse om föreningsstämman

Årets ordinarie föreningsstämma hålls den 22 maj klockan 19 i Eriksskolans matsal. Kallelse och handlingar har delats ut.

Vårens fixardag

Vårens fixardag på gården hålls den 26 maj från klockan 10 och framåt. En container kommer att ställas upp på gården där man kan slänga grovavfall (ej elektronik, miljöfarligt avfall etc). Som vanligt finns det möjlighet att grilla och fika. Passa på att lära känna era grannar!