Aktuellt – maj 2020

Dörrar och fönster åtgärdas

Med start den 11 maj kommer Fönstersystem AB att kontakta boende som har anmält kvarvarande fel efter fönster- och dörrenoveringen för att bestämma tid för att de ska kunna komma och åtgärda.

Hjälp till att hålla området fint!

Under tiden som takrenoveringen pågår blir det ibland skräpigt på gården. Entreprenören röjer kontinuerligt, men det är ofrånkomligt att en del skräp blir kvar, till exempel spikar och plastbitar. Vi ber alla att hjälpa till att plocka upp och ta bort sådant. En gårdsdag med städning planeras till hösten.