Aktuellt mars 2019

Månadsinformation om bland annat beslut om ombyggnation av tvättstuga.

Ombyggnation av tvättstuga

Den 4 mars hölls en extra föreningsstämma. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att genomföra ombyggnationen av tvättstuga 1. Vi kommer att återkomma med information och tidplan för genomförande när vi skrivit avtal. Styrelsen vill tacka för ett välbesökt möte, med stort engagemang och många bra inspel som vi tar med oss i det fortsatta arbetet.

Radonmätningen avslutas

Radonmätningen kommer att avslutas måndagen den 8 april kl 19-19.30. Lämna dosan i styrelserummet som ligger i miljöstugan. Om du inte har möjlighet att komma den tiden, ta kontakt med Maria Wisselgren eller Staffan Hedman.