Aktuellt – oktober 2019

Månadsinformation om bland annat skötsel av skötselytor, lekplatsrenovering och ventilationsfrågor

Skötsel av sköteselytorna

I samband med besiktning inför utbytet av skärmar har vi konstaterat att det finns skötselytor som inte sköts som de ska. De boende har i grunden stor frihet att själva utforma ytorna på det sätt de önskar, men det innebär inte att man kan låta buskar, träd och ogräs växa helt okontrollerat.

Vi vill påminna om föreningens ordningsregler, som finns på hemsidan. Där framgår det att den boende ansvarar för att skötselytorna hålls i gott skick. Om en yta inte sköts kan föreningen besluta om nödvändiga åtgärder, till exempel att anlita någon som får röja upp. I sådana fall blir det den boende som får stå för kostnaden. Föreningen kan också dra in rätten att disponera skötselytan.

Tänk på att växter inte får växa så att de orsakar skada eller påverkar grannar negativt, till exempel genom att hindra ljusinsläpp eller genom att rötter växer alltför nära fastigheten.

Kostnader för felanmälningar

Föreningens kostnader för felanmälningar och reparationer stiger. Detta leder i förlängningen till högre månadsavgifter för alla. Tänk på att inte felanmäla sådant som du själv enkelt kan åtgärda. Kom också ihåg att den boende själv ansvarar för det mesta av det invändiga underhållet och reparationer, kostnader som alltså inte ska belasta föreningen. Om du är osäker på vad som är ditt ansvar, titta i stadgarna och ordningsreglerna som finns på webbplatsen eller ställ en fråga på kontaktmailen, kontakt@rickombergakulle.se

Svar på frågor om ventilation

Det har kommit frågor om ventilationen. Den ena frågan gäller filtren till ventilationen som finns i rummen i radhusen, (de vita lådorna, som kallas frånluftsdon). Dessa filter anskaffas och byts av den boende.  De filter som ska användas finns beskrivna här: http://www.flaktbutiken.se/filter-gkk.

En annan fråga gäller hur ofta service görs. Minimastrarna i radhusen ska servas en gång per år.

Försenad borttagning av lekplatsen

Som vi tidigare har berättat ska större delen av den nuvarande lekplatsen tas bort, då redskapen har underkänts vid en besiktning. Vi väntar nu på offerter från ett par entreprenörer. Eftersom vintern närmar sig är det inte säkert att vi kommer att hinna ta bort redskapen innan tjälen går i jorden. Tills dess att detta är klart råder vi till försiktighet och framför allt att inte låta barnen klättra på taket på huset. Det är ruttet!