Praktisk information

Akuta fastighetsskador. Akutsituationer efter kl. 21.00
Felanmälan. vardagar 7.00-21.00: SBC kundtjänst 0771-722 722 eller https://www.sbc.se/Kontakta-SBC/Felanmalan1/

Vid problem med skadedjur kontaktar du Nomor. Enklast är via deras hemsida: http://www.nomor.se/

Frågor om ekonomi

Garage och parkeringsplatser
Vi har 18 garage på området

Nyckelhantering
Föreningen har avtal med Lås & Säkerhetscenter

Extra nycklar till din bostad tillverkas hos Lås & Säkerhetscenter
”Sopor” – hushållsavfall och återvinning

Vi har ett utrymme för hushållsavfall och ett utrymme för återvinning (kretsloppsrum).

Den som mot förmodan skulle ställa in avfall i våra utrymmen som inte höra hemma där blir ersättningsskyldig för bortforslandet.

Tvättstugor

Vi har två tvättstugor i föreningen. Dessa ligger i bottenplanet på loftgångshuset. Tvättider bokas på bokningslistorna i tvättstuga 2.


Regler för användning av tvättstugorna

Förhoppningen är att skötseln av tvättstugorna ”sköter sig själv” genom att de som utnyttjar dem städar efter sig. Det ligger i allas intresse att hålla ordning och se till att maskinerna sköts så att de håller länge och inte behöver dyra reparationer. När man har tvättat klart städar man efter sig. Sopar och torkar av där det är smutsigt. Eventuellt skräp tar man till sopsorteringen.

Det finns tvättider i fyra block från 06.00 (07.00 på helger) till 21.00. Var snälla och respektera tvättiderna! Alltså ingen tvättning innan 06.00 (07.00 på helgerna) eller efter 21.00. Tänk på att det hörs en hel del i huset från tvättmaskinerna och torktumlarna.

Köpa och sälja bostadsrätter

Då och då finns lägenheter till försäljning i vårt område. Bl.a. kan föreningen sälja lägenheter som blir lediga när hyresgäster säger upp sina lägenheter och flyttar från området. Boende i området säljer också sina lägenheter för att flytta vidare.

Köper man en lägenhet av föreningen har den inte varit upplåten som bostadsrätt tidigare. Det kallas då att föreningen upplåter lägenheten med bostadsrätt till den som köper den och tecknar ett upplåtelseavtal. Man betalar då dels en insats som framgår av den ekonomiska planen och dels en upplåtelseavgift som motsvarar skillnaden mellan insatsen och marknadsvärdet på lägenheten. Hur stor upplåtelseavgiften blir beror på hur stort intresse det är för lägenheten

Köpa från boende i området

Köper man en lägenhet av en boende i området kallas det för en överlåtelse. Man skriver då ett avtal med den som säljer lägenheten. Hanteringen av en överlåtelse tar normalt en månad. Köparen respektive säljaren bör skriva in i avtalet att köpet genomförs under förutsättning att styrelsen godkänner överlåtelsen. För denna hantering utgår en överlåtelseavgift

Ofta vill banker se föreningens ekonomiska plan innan de godkänner ett lån för köp av lägenhet. Man kan ta kontakt med vår förvaltare SBC om man behöver en kopia av den ekonomiska planen alternativt se den här.

Pantsättning

När en bostadsrätt har pantsatts skickar banken eller motsvarande hypoteksinstitut ett meddelande om pantsättningen till föreningen för påskrift. Styrelsen kontrollerar via SBC om bostadsrätten redan är pantsatt samt ser till att pantsättningen förs in i lägenhetsförteckningen. Ett exemplar av meddelandet om pantsättning återsänds undertecknat till banken. För denna hantering utgår en pantsättningsavgift
Renoveringar och ombyggnader – ansvar och skyldigheter
Generellt kan man säga att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ”det inre” och föreningen för ”det yttre”. Mer detaljerad beskrivning finns i föreningens stadgar

Renoveringar i lägenheten – innemiljön

Här är kortfattad information om vad som gäller när ni ska renovera och/eller bygga om i era lägenheter.

Tänk på att det är föreningen som äger fastigheten och byggnaderna och är därmed ansvarig för att de hanteras på ett korrekt sätt.

Vid invändig renovering/ombyggnad där ni ska ta ner eller sätta upp väggar gäller att man alltid tillfrågar styrelsen om lov.

Vid all ombyggnad som inbegriper elektricitet och/eller vatten och avlopp ska arbetet utföras fackmannamässigt. Det innebär att den som utför arbetet ska ha relevant kunskap om arbetets utförande. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för eventuella skador som uppstår till följd av bristfälligt utförda arbeten. För arbeten med elektricitet gäller särskilda bestämmelser. Du får till exempel byta ut befintliga vägguttag eller strömbrytare mot likvärdiga om du har kunskapen att göra detta. Du kan läsa mer om vilka el-arbeten du får och inte får göra själv i Elsäkerhetsverkets Elsäkerhetspocket och i ELSÄK-FS 2007:2. (www.elsakerhetsverket.se)

Inga ingrepp på ventilationsanläggning får göras som kan störa dess funktion eller på annat sätt försämra lägenhetens ventilation.

Föreningens leverantörer

Följande företag är för närvarande leverantörer av varor och tjänster till föreningen.

Vatten Uppsala vatten
El Vattenfall
Värme Vattenfall
Kabel-TV och Internet Comhem
Ekonomisk
förvaltning och
fastighets-
förvaltning
SBC
Fastighets-
försäkring
Vårt fastighetsförsäkringsnummer är
25-1075778.
Bostadsrättstillägg är
tecknat av föreningen.