Information om takrenovering

Inom kort börjar den planerade renoveringen av taket. Här följer mer information.

Måndagen den 2 mars sätter arbetet med att renovera taken igång. Utförare är Lamendo bygg- och fasadteknik.

Taken kommer att renoveras i etapper. Först ut är loftgångshuset. Därefter kommer ett par huskroppar i taget att renoveras. Enligt plan ska allt vara färdigt den 31 augusti 2020.

Du kommer att informeras i förväg inför att renoveringen startar i ditt hus.

Gör plats för ställningarna!

Byggnadsställningar kommer att behöva sättas upp runt varje huskropp inför renoveringen. Som boende är det ditt ansvar att se till att det finns plats för ställningarna. Runt varje hus ska det vara fritt två meter ut från huset. Du måste plocka bort allt som står i vägen, till exempel trädgårdsmöbler, blomkrukor, cyklar, grillar och andra saker. Om du inte har plockat bort sakerna i tid kommer föreningen att behöva betala extra för att entreprenörerna ska ta undan dem.

Det är alltså mycket viktigt att du själv tar undan sakerna, dels för att du ska ha koll på dina saker, dels för att föreningen ska slippa onödiga kostnader.

Informationsmöte 2 mars

Om du vill veta mer om takrenoveringen är du välkommen till styrelselokalen (rummet på hörnet i samma byggnad som glas/pappersinsamlingen) måndagen den 2 mars kl 18. Representanter för SBC och Lamendo finns på plats och kan svara på frågor. Ta gärna med en hopfällbar stol att sitta på, då vi har få stolar i lokalen.

Om du inte kan delta i mötet och har frågor kan du maila till kontakt@rickombergakulle.se.