Aktuellt – September 2022

Höjning av avgifter

På grund av det rådande ekonomiska läget i landet och omvärlden kommer vi att bli tvungna att höja avgifterna för medlemmar och hyresgäster. En höjning på 9% från och med januari 2023 behövs för att matcha kostnadsökningar och göra oss rustade för framtida räntehöjning av våra lån. Vi är en relativt högt belånad förening med stor del av lånen som ska läggas om nu i vår och vi kan räkna med ett räntepåslag, precis som det ser ut i hela samhället i dagsläget. Genom en höjning av avgifterna får vi en stabilitet i de löpande utgifterna. Information om höjningen kommer även att delas ut skriftligt till hushållen.

Laddplatser

Nu är föreningen försedd med elbilsladdare i garage och vid parkering. Kostnaden kommer att ligga på 100kr i månaden för föreningens medlemmar och 200kr för icke medlemmar. För att kunna nyttja laddplats skaffar man ett abonnemang via Opigo.

Gårdsdag

Lördagen 1 oktober kl. 11-15 kommer det att hållas en gemensam gårdsdag och gårdsloppis tillsammans med Rickomberga Hage. Alla är välkomna att delta genom att ta med eget bord, fika och prata eller bara kika runt under lördagen. Delar av styrelsen kommer att finnas på plats och vi kommer att bjuda på kaffe. Inget arbete behöver genomföras utan det endast en social tillställning Under loppisen kommer det att finnas korv och fika till försäljning. Vid förfärligt väder kan vi komma att ställa in.

Container

Under helgen 1-2/10 kommer det att stå en container för brännbart uppe på vändplatsen för de som har större saker att slänga eller som vill rensa det sista (om det inte sålts på loppisen!).

Lekplatsen

Efter den årliga besiktningen av lekplatsen fick vi nedslag på de rutschkanor och andra större privata leksaker som ofta hamnar under klätterställningen. Vi behöver ta bort dessa och hjälpas åt att hålla fritt under klätterställningen då det medför fara vid fall, och föreningen är då ansvariga vid olyckor.

Underhåll

Rengöring och målning av soprum och miljöstuga är färdigställt och nya skyltar är beställda och kommer upp så snart som möjligt. Till dess finns det angivet på de flesta kärl vad som ska slängas var. Uppsala fastighetstjänst som är teknisk förvaltning har arbetat hårt med vår utemiljö och det finns stor kompetens kring hur vi bäst tar hand om vår gemensamma gård och dess växtlighet.

Vi hoppas få träffa er alla under gårdsdagen och den gemensamma gårdsloppisen nästa helg!

Hälsningar

Styrlesen för Brf Rickomberga Kulle

kontakt@rickombergakulle.se