Aktuellt från Brf Rickomberga Kulle januari 2023

Stämma 24 maj

24 maj är det åter dags för föreningsstämma! Redan nu finns möjlighet att anmäla intresse för styrelsearbete kommande period. Styrelsen träffas en gång i månaden och sköter så väl det löpande som långsiktiga arbetet i föreningen. Ett omväxlande och lärorikt arbete!

Inför stämman kan medlemmar lämna in egna motioner. Sista datum för motioner till stämman nu i maj är 1 februari.

Omväxlande och lärorikt

Grannsamverkan med Rickomberga Backe

 Vi som har bott länge i Rickomberga har upplevt det som ett tryggt och mysigt område, där man röra sig även kvälls- och nattetid utan att behöva vara orolig, och där inbrott och annat stök är ovanligt. Så är det fortfarande i vårt område, men på andra sidan vägen, i de nybyggda husen, har de boende tyvärr råkat ut för tråkigheter. Vi har nu blivit kontaktade av företrädare för bostadsrättsföreningarna Rickomberga Backe 1 och 2, som planerar att starta grannsamverkan och undrar om vi vill vara med. 

Grannsamverkan handlar om att man blir extra uppmärksam i ett område och har ett närmare samarbete med polisen, rapporterar in händelser och får information om något händer i närheten. Det finns också möjligheter att få utbildning, till exempel om vad vi kan göra för att förebygga brott. 

Här kan du läsa mer om vad grannsamverkan innebär:  

Samverkan mot brott – Grannsamverkan | Grannsamverkan 

För att starta en grannsamverkan ansöker man hos polisen. Planen är att skicka in en ansökan i februari, förutsatt att tillräckligt många boende har anmält sitt intresse. Självklart hoppas vi att vi i Rickomberga kulle också ska kunna göra vår del av jobbet och bidra till ett tryggt Rickomberga.  Vad vi kan förstå innebär det inget betungande arbete, utan man bidrar med det man kan – att hålla ögon och öron öppna, att vara en ambassadör för att tänka brottsförebyggande, att vara en god och omtänksam granne. 

Vill du vara med? Hör av dig till Jessica Elgenstierna, som är Rickomberga kulles kontaktperson för grannsamverkan. jessicaelgenstierna@hotmail.com

Byte av filter i ventilationsdon

Efter service av ventilation och minimastrar i hushållen vill vi påminna om att det är lämpligt att regelbundet byta filter i ventilationsdonen som sitter i de flesta rum och ser ut som nedan. Länken visar modellen som används i våra väggdon och finns att köpa från flera olika företag.

Filter till Bahco GKK väggdon Orginalfilter från fabrikant GKK 99-08 OBS! bilden innehåller ett GKK väggdon, det är endast i illustrativt syfte. Filtret passar Bahco Ventilations väggdon. Specifikationer Filterklass: Planfilter G3Mått: 365×120 mm

Byte av elmätare

Vattenfall har gett El-Tek i uppdrag att byta elmätarna för samtliga hushåll i föreningen. Dessa finns placerade utomhus för radhusen och i loftgångshusen finns de i våra förrådsutrymmen. Arbetet är helt utifrån Vattenfalls initiativ och bör vara klart i veckan.

Dörrar till miljöstuga och soprum

Se gärna efter en extra gång så att dörrar går igen som de ska nu när temperaturen skiftar. Dörrarna till miljösugan och soprummet är extra viktiga att de går igen helt så att vi inte får små, vilda djur som gäster.