Områdesinformation

Ekonomisk förvaltning
Frågor som gäller ekonomi, till exempel månadsavgifter, ska ställas till föreningens ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna.

Telefon: 08-617 76 00

E-post: kundservice@fastighetsagarna.se

Boendeappen Avy 

Felanmälan
Felanmälan av sådant som faller under föreningens ansvar (se stadgarna) görs till föreningens tekniska fastighetsförvaltare Uppsala fastighetstjänst, tel 018-538 808 (kontorstid) eller på e-post info@uftab.se.

Journummer för akuta skador kvällar, nätter och helger: 0771-10 35 00 (Recover).

Garage och parkeringsplatser
Föreningen har 18 garageplatser samt två parkeringsplatser utomhus. Dessa hyrs ut enligt ett kösystem. Den som önskar ställa sig i kö anmäler detta via mejl till  kontakt@rickombergakulle.se.

Fem av garageplatserna har laddningsstationer för elbilar. Regler och avgifter för detta beskrivs i ”Regler och avgifter för garageplats med laddningsstation som finns på föreningens webbplats.

Informationskanaler
Huvudkanalen för information från styrelsen till medlemmarna om aktuella frågor är e-post. Medlemmar anmäla sin e-postadress till kontakt@rickombergakulle.se.

En annan viktig informationskanal är föreningens webbplats, www.rickombergakulle.se. Där finns viktiga dokument, som till exempel årsredovisning och stadgar.

Skriftlig information delas endast undantagsvis ut i brevlådorna. Det gäller framför allt kallelse till föreningsstämman och aviseringar om kommande underhåll som kräver att hantverkare ges tillträde.

Kontakta styrelsen
Styrelsen kontaktas i första hand via e-post: kontakt@rickombergakulle.se.

Aktuell förteckning över vilka som ingår i styrelsen finns under fliken Styrelsen.

Leverantörer
Följande företag är för närvarande leverantörer av varor och tjänster till Rickomberga Kulle:

Vatten Uppsala vatten
El Vattenfall
Värme Vattenfall
Kabel-TV & telekom samt internet Föreningen har gruppavtal för bredband via Tele2 .  Varje hushåll har tillgång till ett abonnemang med hastigheten 250/50 samt ett basutbud av kanaler. Avgiften för bredband debiteras tillsammans med månadsavgiften. Högre hastigheter kan erbjudas mot tillägg. För att använda tjänsterna kontaktar den boende själv Tele2.
Ekonomisk förvaltning Fastighetsägarna
Fastighetsförvaltning Uppsala fastighetstjänst
Hushållsavfall (kompost, brännbart och pappersförpackningar) Uppsala vatten och dess entreprenör Ragn-Sells
Återvinning, kretsloppshantering Ragn-Sells, www.ragnsells.se.
Försäkringshandläggare Bolander & Co
Fastighetsförsäkring Trygg-Hansas. Vårt fastighetsförsäkringsnummer är: 25-1075778.
Bostadsrättsförsäkring Alla bostadsrätter är försäkrade av föreningen. Trygg-Hansa.
Försäkringsnummer: 25-1075778.

Läs mer om försäkringen; broschyr och informationsblad.
Varje boende ansvarar utöver detta för att hålla meden egen hemförsäkring.

Bank Handelsbanken, Björkgatan
Skadedjursbekämpning Nomor, www.nomor.se, 0771- 122 300
Nycklar och låssystem AB Byggbeslag Lås & Säkerhetscenter, 010-163 68 00, deras hemsida
Webbhotell www.rickombergakulle.se hos Surftown

Nyckelhantering
Föreningen har avtal med Lås & Säkerhetscenter som sköter all nyckelhantering. Vid försäljning ska nycklarna till bostaden lämnas in till Lås & Säkerhetscenter. Ny ägare kvitterar ut nycklarna mot uppvisande av likvidavräkning och legitimation.

Extranycklar tillverkas hos Lås & Säkerhetscenter mot uppvisande av giltig legitimation.

Renovering, underhåll och ombyggnation
Regler för renovering, underhåll och ombyggnation finns dels i föreningens stadgar, dels i ordningsreglerna. För att slippa obehagliga överraskningar rekommenderas alla medlemmar att ta del av dessa regler innan ett arbete inleds. I vissa fall behövs förhandsgodkännande från styrelsen.

Skadedjur
Vid problem med skadedjur, kontakta Nomor via www.nomor.se eller telefon du Nomor 0771-122 300. Vid anmälan ska föreningens försäkringsnummer anges: Brf. Rickomberga kulle, Trygg-Hansa, 25-1075778.

Soprum och sopsortering
Föreningen har ett utrymme för hushållsavfall och ett utrymme för återvinning.

Sopor får endast slängas i sina respektive behållare. Det är den boendes ansvar att sortera sopor på rätt sätt. Grovsopor eller elektronik får inte slängas i föreningens soprum. Den som ställer in avfall i föreningens utrymmen som inte hör hemma där blir skyldig att stå för kostnaden för bortforsling.

I soprummet lämnas hushållsavfallet kompost, brännbart och pappersförpackningar.

I miljöstugan utmed Otto Myrbergs väg lämnas allt övrigt avfall: glas, batterier, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, pappersförpackningar, glödlampor, lågenergilampor och kartonger. Allt övrigt ansvarar var och en för att lämna in på kommunens återvinningscentraler. Närmaste finns i Librobäck och i Boländerna.

Mer information om dessa finns på www.uppsalavatten.se eller via kundtjänst, tel 018-727 94 00.

Tvättstuga
Föreningen har en gemensam tvättstuga i loftgångshuset som bokas på en lista i tvättstugan. Endast en tvättid i taget får bokas och man får inte ta någon annans tvättid utan att fråga. Detta gäller även om tvättstugan inte är tagen i anspråk. Bokad tid gäller.

Alla som utnyttjar tvättstugan förväntas städa efter sig i anslutning till tvättningen och bidra till gemensamma insatser för att hålla tvättstugan ren.