Aktuellt från Brf Rickomberga Kulle april 2023

Välkomna på årsstämma 24 maj

Vi vill påminna om att föreningens årsstämma hålls onsdagen den 24 maj kl. 19 i vår föreningslokal, bakom Otto Myrbergs väg 31. Vi kommer även att lämna ut kallelse i brevlådorna.

Gårdsdag 7 maj

Nu på söndag, 7 maj, vid föreningens lekplats. Vi ses kl. 11-13, självklart med möjlighet att stanna kvar och umgås. Vi kommer att öppna upp trädgårdsförrådet lägga ut farthinder, plocka fram trädgårdsredskap och annat som finns för medlemmar. Gemensamt ser vi över om det finns behov av att rensa ut trasiga saker eller komplettera om något saknas.

Container

Redan från fredag 5 maj kommer det att finnas en container för restavfall som medlemmarna kan nyttja för att underlätta rensning av trädgårdar och förråd. Det som absolut inte får slängas i containern är brandfarligt, miljöfarligt avfall eller elavfall.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

kontakt@rickombergakulle.se