Styrelsen

Styrelsens sammansättning efter årsstämman 2020

Margareta Wästerström
Jessica Elgenstierna
Jill Wattin
Anders Bäccman
Torbjörn Josefsson

Suppleanter:
Staffan Hedman
Martin Jernling

Så här kontaktar du styrelsen

Om du behöver kontakta styrelsen vill vi att du använder den gemensamma e-brevlådan, kontakt@rickombergakulle.se.

Om du vill tala direkt med någon i styrelsen vänder du dig till ordförande Margareta Wästerström. Använd i så fall e-post margareta.wasterstrom [at] gmail.com, eller telefon 070-216 65 76.