Styrelsen

Styrelsens sammansättning efter årsstämman 2022

Anders Bäccman
Margareta Wästerström
Jessica Elgenstierna
Laila Walldén
Erik Ahlstedt
Karin Tjäder
Evert Århammar

Så här kontaktar du styrelsen

Om du behöver kontakta styrelsen vill vi att du använder den gemensamma e-brevlådan, kontakt@rickombergakulle.se.

Om du vill tala direkt med någon i styrelsen vänder du dig till Margareta Wästerström. Använd i så fall e-post margareta.wasterstrom [at] gmail.com, eller telefon 070-216 65 76.