Styrelsen

Styrelsens sammansättning efter årsstämman 2018:

Pernilla Rosengren
Jessica Elgenstierna
Mari Rostedt
Maria Wisselgren
Karl Klintstedt

Suppleanter:
Margareta Wästerström
Staffan Hedman

Valberedning:

Farnaz Farzam

Så här kontaktar du styrelsen

Om du behöver kontakta styrelsen vill vi att du använder den gemensamma e-brevlådan, kontakt@rickombergakulle.se.

Om du vill tala direkt med någon i styrelsen vänder du dig till vice ordförande Mari Wennberg. Använd i så fall e-post m.rostedt [at] gmail.com, eller telefon 0730-37 50 34.