Styrelsen

Styrelsens sammansättning efter årsstämman 2021

Anders Bäccman
Margareta Wästerström
Jessica Elgenstierna
Jill Wattin
Simon Pettersson

Suppleanter:
Martin Jernling
Laila Walldén

Så här kontaktar du styrelsen

Om du behöver kontakta styrelsen vill vi att du använder den gemensamma e-brevlådan, kontakt@rickombergakulle.se.

Om du vill tala direkt med någon i styrelsen vänder du dig till Margareta Wästerström. Använd i så fall e-post margareta.wasterstrom [at] gmail.com, eller telefon 070-216 65 76.