Aktuellt – December 2022

Ny ekonomisk förvaltare från 1 januari 2023

Då vi byter ekonomisk förvaltare från SBC till Fastighetsägarna vill vi be er hålla ett öga på era avier i övergångsperioden.

  • Kontrollera så att era uppgifter stämmer
  • Kontrollera om ni får betalningsavierna via digitala postlådan Kivra.
  • Vid fel – meddela fastighetsägarna, 08-617 76 00, kundservice@fastighetsagarna.se
  • Skaffa gärna boendeappen Avy. AvyTmpl

Garage och parkering

Hyresvillkoren för garage ändras i april och avgifterna höjs då för både parkeringsplatser och garage, till 300 för parkeringsplats och 500 för garage.

Avloppsbrunn/pumpgropen

Efter ett driftstopp i vår anläggning för avlopp, pumpgropen utanför Otto Myrbergs väg 69, fick vi be alla boende att hushålla med vattenanvändningen. Problemet är nu löst, men vi behöver fortsatt vara noga med att bara spola ner toalettpapper, alltså inga våtservetter eller annat i toaletterna, samt torka ur stekpannor och dylikt så att fett inte sätter igen avloppen.

Soprum och miljöstuga

Vi får hjälps åt att hålla våra nyrenoverade rum för brännbart och återvinning fria från grovsopor. Dessa behöver de boende själva lämna till återvinningen i exempelvis Librobäck. Om kartonginsamlingen i soprummet är full så finns det ytterligare kartonginsamling i miljöstugan. Dagarna innan tömning och nu runt jul är det extra viktigt att inte överfylla kärl då det blir dyrt för föreningen. Komprimera kartonger eller samla och ta med till återvinningen i Librobäck. Tack på förhand!

Brand filt och brandvarnare

Levande ljus är stämningsfullt men riskabelt! Vi vill uppmana alla boende att se över och testa brandvarnare, att vända era pulversläckare och gärna skaffa brandfilt för att säkra beredskapen för hushållen.

Brandskyddsutrustning i hemmet (msb.se)

Inomhustemperaturen

Nu har temperaturen börjat vandra nedåt med minusgrader och kalla nätter. Ventilationskontrollen ska ha sett till att allas inomhusluft kan cirkulera fritt vilket också hjälper till att hålla en jämn temperatur. Ventilationen i radhusen bör vara inställd på läge två för att inomhusklimatet ska bli optimalt.

Elementen ska dras på för fullt i alla rum för att sedan kunna vridas ner när de blivit jämnt varma. Om fönster eller dörrar känns dragiga kan listerna ha torkat och behöva bytas, vilket boende själva besörjer.

  • Ventilationen (minimaster i radhusens kök) på läge 2
  • Dra på alla element på max under en period.
  • Eventuellt byte av tätning kring fönster och dörrar.

Slutligen önskar styrelsen för Rickomberga Kulle alla boende

God jul och ett riktigt Gott nytt år!

kontakt@rickombergakulle.se

Aktuellt – augusti 2022

Installation av elbilsladdare i garage

Styrelsen har beslutat att laddare för elbilar och laddhybrider ska installeras i alla garage. Naturvårdsverket står för halva kostnaden, vilket innebär stor kostnadsbesparing. Förutom att det är en klimatinsats, så framtidssäkrar det garagen och gör oss alla mer flexibla vid bilbyte. Dessutom kan det göra bostadsrätterna mer attraktiva vid försäljning. 

Detta kommer att ske den 15 september. Den dagen är det nödvändigt att alla bilar i de två garagelängor som inte har laddare idag antingen flyttas ut helt eller backas ut en bit, ca en meter. Hyllor och annat måste också flyttas.

Utemiljö

Styrelsen har i samråd med vår tekniska förvaltare Uppsala Fastighetstjänst gjort en genomgång av de gemensamma planteringarna och sett över hur dessa bäst ska skötas. Det framkom att ett par körsbärsträd, delar av rönnen vid lekparken och i längden även den stora lönnen vid övre infarten/tvättstugan är i så pass dåligt skick att de måste tas ner.

Soprum och miljöstuga

Både soprummet och den mindre miljöstugan kommer att göras rent och målas under v 36 av Alviks måleri. 1 september kommer armaturer i taken monteras ner för att det ska gå att måla. Under målningsarbetet kommer ett av rummen att vara avstängt och all återvinning och brännbart samt kompostinsamling sker i det andra rummet. Det kommer att finnas avslag om vilket soprum som är öppet under tiden.

Bredband från tele2

Under kvartal fyra i år kommer avgiften för gruppavtal, 135 kr per hushåll, att läggas på månadsavgiften och specificeras då även på fakturan. De som inte begärt flytt av sitt bredband via tele2 kan lätt göra detta genom att höra av sig till tele2.

Kundservice för gruppavtalskunder: 0775-17 17 20

Hälsningar
Styrelsen för Rickomberga Kulle