Aktuellt från Brf Rickomberga Kulle mars 2023

Årsstämma 24 maj

Föreningens årsstämma hålls i år onsdagen den 24 maj kl. 19 i vår föreningslokal. Denna ligger i samma hus som trädgårdsförrådet och miljöstugan, bakom Otto Myrbergs väg 31.

Gårdsdag 7 maj

Föreningen har en gemensam gårdsdag söndagen 7 maj 2023. Med start kl. 11.00 vid lekparken ses vi och grillar korv, dricker kaffe och ser över de gemensamma underhållsytorna efter vintern.

Under tidigare gårdsdag har vi haft gemensam loppis på innergården tillsammans med Rickomberga Hage. Om det finns intresse är gårdsdagen även denna gång ett utmärkt tillfälle att se över kläder och annat som kan komma till användning för andra.

Container

Det kommer att finnas en container på plats över helgen från fredag 5 maj för medlemmarna att nyttja för att underlätta rensning av trädgårdar och förråd.

Sortering i miljöstuga och soprum

När vi felsorterar i miljöstugan eller överfyller återvinningskärlen får vi dryga böter, och detta blir onödiga utgifter för föreningen. Bland annat batteriinsamlingen har nyligen fått nedslag, och det finns därför anledning att se över vad som ingår i de olika kategorierna, vilka finns anslagna på respektive kärl. Om det fattas kärl eller om informationen är otydlig kan vi justera för att underlätta sortering och undvika straffavgifter. Tack på förhand!

Glad påsk önskar styrelsen!

kontakt@rickombergakulle.se