Aktuellt januari 2019

Månadsinformation om radonmätning och extra föreningsstämma mm.

Information om radonmätning

Som vi tidigare informerat om ska en radonmätning genomföras under våren. Ni som ännu inte hämtat ut mätningsdosor ska kontakta Staffan Hedman 0733-90 61 40 eller Maria Wisselgren 0702-62 22 54.

Observera att erbjudandet om att få en radonmätning genomförd är tidsbegränsat. Mätningen måste påbörjas, det vill säga dosorna måste vara uppsatta, senast söndag 13 januari. Efter cirka två månader kommer dosorna att samlas in vid ett givet tillfälle. Mer information om detta kommer när det närmar sig.

Styrelsen kommer inte att gå ut med påminnelser eller arrangera ytterligare mätningstillfällen för eftersläntrare. Denna mätning genomförs gemensamt av föreningen.

Planerad extrastämma om tvättstuga 4 mars

Styrelsen har enligt uppdraget från föreningsstämman arbetat vidare med förslaget att bygga om en av tvättstugorna till en lägenhet.

Nu finns ritningar, bygglov och en offert att ta ställning till. Styrelsens förslag är att föreningen ska gå vidare med projektet och genomföra ombyggnationen.

Beslut i frågan fattas av medlemmarna och styrelsen planerar därför att anordna en extrastämma den 4 mars. Kallelse till stämman kommer att skickas ut på sedvanligt sätt tillsammans med information.

Ordinarie årsstämma 22 maj

Den 22 maj är det dags för den ordinarie årsstämman. Motioner ska ha inkommit senast den 1 mars för att kunna tas upp på stämman.

Har du problem med drag?

Kylan sätter in och några boende har känt av problem med drag. Vi vill därför tipsa om att det finns saker man själv kan göra för att komma tillrätta med problemen. En medlem har tätat med en list av den här typen med gott resultat: https://www.clasohlson.com/se/Tätningslist-Termoplast,-transparent/40-8854-2. I ett par extrema fall har föreningen bekostat åtgärder i samband med att vi renoverade dörrar och fönster. Men i princip är frågor som handlar om tätning av fönster och dörrar medlemmens eget ansvar.

Status för hemsidan

Föreningens hemsida är för närvarande lite spartansk. Detta beror på att sidan hackades förra året och måste återskapas. Om du saknar någon väsentlig information kan du höra av dig till kontakt@rickombergakulle.se.

Batteriinsamling på ett ställe

Vi har tidigare haft batteriinsamling både i soprummet och i miljöstugan. I fortsättningen kommer batteriinsamlingen endast att finnas i miljöstugan.

Grovsopor får inte slängas i soprummet

Vi har vid upprepade tillfällen haft problem med att grovsopor, som till exempel möbler, slängs i sopkärlen i soprummet. Detta är inte tillåtet. Föreningen brukar då och då hyra in en container där man kan slänga grovsopor. Passa på då. Vid andra tillfällen under året får man själv bege sig till återvinningen i Librobäck. Elektronik ska alltid lämnas till återvinningen och får inte slängas i vanliga soporna.