Aktuellt november 2018

Månadsbrev med information om lekredskap och 2019, bland annat

Medlemsmöte 17 december

På kvällen 17 december anordnar vi ett medlemsmöte där vi informerar och diskuterar aktuella frågor. Glögg utlovas. Anmäl om du kommer, så vi vet hur mycket glögg vi ska skaffa. Maila till kontakt@rickombergakulle.se. Vi ses kl 19 i Eriksskolans matsal!

Lekredskap plockas bort

I föreningens underhållsplan ingår att se över utomhuslekmiljön på den gemensamma gården.

En besiktning har gjorts av lekplatsen, där flera lekredskap fick anmärkningar. Av säkerhetsskäl kommer därför samtliga lekredskap utom räcket att tas bort inom den närmsta tiden. Avsikten är att gården ska åtgärdas under 2019.

Oförändrad avgift 2019

Styrelsen har beslutat att behålla månadsavgifterna på nuvarande nivå under 2019.

Viktigt om badrumsrenoveringar

Den senaste tiden har vi haft flera problem i föreningen relaterade till badrum. Därför vill vi påminna alla medlemmar om att spara dokumentationen i samband med renovering. Vid försäljning ska köparen givetvis få denna information. Den kan vara mycket viktig om det senare skulle uppstå problem. Det kan gälla vad som har gjorts, men också vilka företag som har anlitats.

I det här sammanhanget vill vi också påminna om att om man tar bort elementet i badrummet, måste detta byglas. Det får alltså inte knoppas av. Vatten måste hela tiden kunna cirkulera i rören.

Påminnelse om att hålla koll på våtutrymmen

Våra fastigheter börjar bli lite till åren. Vi vill påminna alla i föreningen om att den enskilde bostadsinnehavaren har ansvar för underhåll av ytskikten, och dit räknas även golvbrunnar och avlopp i kök och badrum. Inte minst vi som har badrum som aldrig renoverats måste regelbundet kontrollera dem så att det inte uppstår fuktskador.