Aktuellt – december 2019

Månadsbrev med information om bland annat regler för garage och parkering

Regler för garage och parkering

Styrelsen har antagit regler för vad som gäller för kö och användning av garage och parkering i Rickomberga Kulle. De nya reglerna kommer inom kort att publiceras på föreningens webbplats. Du hittar dem under ”dokument”.

Vi vill passa på att ännu en gång påminna om att det inte är tillåtet att ha bilen parkerad inne på området, vare sig på asfaltvägar eller på gräsmattor. Det enda undantaget är att man tillfälligtvis får köra in för i- och urlastning. Bilar som tillhör hantverkare som utför ett arbete inne på området får givetvis också köra in. Alla övriga besökare hänvisas till de avgiftsbelagda besöksparkeringarna på vägen. Tillfälliga tillstånd för hantverkare finns i styrelserummet. Kontakta Margareta Wästerström om du behöver ett sådant.

Påminnelse om medlemsmöte den 18 december

Vi vill påminna om medlemsmötet som hålls den 18 december klockan 19 i Eriksskolans matsal. Styrelsen bjuder på glögg och informerar om aktuella frågor.