Extra månadsinfo november

Extra månadsbrev med information om avgiftsändringar 2020.

Höjning av månadsavgifterna 2020

Månadsavgifterna kommer att höjas från januari 2020 med 6 procent. För ett radhus med fyra rum innebär det en höjning med 362 kronor. För en tvårumslägenhet motsvarar det 232 kronor. Hyrorna för garage och parkering höjs också till 400 kr för garage och 200 kronor för parkeringsplats.

Höjningen görs för att föreningen ska fortsätta att ha en ekonomi i balans. Under föregående år var avgifterna oförändrade. Nu behöver föreningen ta höjd för att finansiera den takrenovering som genomförs under 2020. Med stor sannolikhet kommer avgifterna att behöva höjas även 2021.

Den 18 december hålls ett medlemsmöte, då vi bjuder på glögg och informerar om aktuella frågor. Om du undrar över något är du välkommen att ställa dina frågor på mötet. Vi håller till i Eriksskolans matsal och börjar klockan 19.