Aktuellt – februari 2020

Månadsinformation om bland annat ombyggnation av tvättstugan

Ombyggnation av tvättstuga

Några av er undrar kanske hur det går med ombyggnationen av tvättstugan som ska bli lägenhet. Arbete pågår, men för att kunna slutföra det väntar vi på ett bygglovsbesked från kommunen. Det handlar om en justering av den tidigare planlösningen, där två fönster tas bort.

Renovering av fönster och dörrar

Entreprenören kommer att åtgärda återstående garantiarbeten under våren och tar då kontakt med de berörda lägenhetsinnehavarna för att boka tid.

Ansvar för belysning och ringklocka

Vem ansvarar för att laga fel som uppstår i belysningen på minimastrarna? Den frågan uppstod i samband med en felanmälan. Svaret är att det är den boendes ansvar. Det framgår av stadgarna att den boende ansvarar för armatur. Samma sak gäller för ringklockan, där frågan också uppstått. Den boende ansvarar för eventuella reparationer.