Aktuellt maj 2018

Månadsinformation om bland annat renovering av dörrar och fönster, brandskyddsåtgärder och tvättstugebokning

Renoveringen av dörrar och fönster inledd

Renoveringen av dörrar och fönster har påbörjats. Om ni planerar att resa bort under de närmsta veckorna – se till att ta bort allt som är i vägen för dörrar och fönster och att ställa låset i serviceläge i förväg. Tänk på att aviseringen kan komma medan du är bortrest!

Påminnelse om brandskyddsåtgärder – gäller radhusen

Vi påminner om att brandstrypare ska installeras i radhusen måndagen den 21 maj. Installationen gäller det ventilationsrör som finns i klädkammaren på övervåningen. För att den ska kunna genomföras måste klädkammaren den dagen vara tillräckligt tömd på saker för att hantverkarna utan problem ska komma åt ventilationsröret. De måste också få tillträde till radhuset, det vill säga alla som inte är hemma och kan släppa in dem måste sätta låset i serviceläge. Om någon glömmer detta medför det extrakostnader, som lägenhetsinnehavaren själv måste betala.

Lägenheterna i loftgångshusen har det brandskydd som krävs och påverkas inte av denna åtgärd.

Viktig information om tvättstugebokningen

Vi har problem med att bokningen av tvättstugor inte fungerar optimalt. Det förekommer till exempel att man tvättar utan att ha bokat tiden. Vi har också problem med att inaktiva låskolvar permanent håller vissa tider bokade, trots att ingen använder dessa tider.

Vi ser nu över systemet med tvättstugebokning och återkommer med information om vad vi beslutar i frågan.

Tills vidare uppmanar vi alla att hjälpa till så att vi får tvättstugebokningen att fungera:

– Ni som har låskolvar till tvättstugebokningen och inte tvättar – se till att flytta dem till parkeringsläge, så att man ser vilka tider som faktiskt är lediga.

– Ni som tvättar spontant, när ni ser att tvättmaskinerna är tillgängliga, se till att i så fall boka upp tiden med låskolven.

Lyckad gårdsdag

Vi hade stor uppslutning på gårdsdagen den 6 maj, vilket var roligt att se. Den uppställda containern blev snabbt full, då många utnyttjade möjligheten att slänga grovsopor. Vi kommer därför att ta hit en container även i höst. Ni som lånade redskap under dagen – kom ihåg att lämna tillbaka dem!

Cykelrensning

Alla cyklar och vagnar i förråd och gemensamma cykelställ har nu märkts upp med buntband. Du måste avlägsna bandet senast den 5 juni. Cyklar och vagnar som fortfarande har band på sig kommer att beslagtas och ställas undan den 6 juni.

Föreningsstämma den 23 maj

Den 23 maj hålls ordinarie föreningsstämma kl 19 i Eriksskolans matsal. Kallelse och årsredovisning har skickats ut.