Aktuellt juni 2018

Månadsbrev med information om bland annat renovering av dörrar och fönster, GDPR och bokningssystem för tvättstugorna.

Renoveringen av dörrar och fönster

Renoveringen av dörrar och fönster pågår. En fråga som har kommit upp är de lister som finns mellan glasskivorna i fönstren, som ibland har spruckit, och som hittills inte har åtgärdats, eftersom de fortfarande är funktionella. Styrelsen har beslutat att beställa att detta ska åtgärdas i alla lägenheter.

Det har också framkommit olika synpunkter på saker som kräver ytterligare åtgärder. Ni som har invändningar mot hur arbetet har utförts erbjuds därför en slutbesiktning av vår fastighetsförvaltare SBC, som håller i projektet från föreningens sida. Vid besiktningen görs en bedömning av vad som ingår i det beställda underhållet, och som därför behöver åtgärdas. Det är alltså inte säkert att alla önskemål kommer att tillgodoses, det beror på vad som anses skäligt. Önskar du en besiktning anmäler du detta till kontakt@rickombergakulle.se senast den 15 juni. Besiktningen bekostas av föreningen.

GDPR-information

Vi har sett över föreningens hantering av personuppgifter, utifrån de nya regler som trädde i kraft i maj. Bland annat har föreningen en lista med e-postadresser som används för utskick av månadsbrev, som detta. I och med att du har skickat in e-postadressen har du gett ditt samtycke till att vi använder den för att skicka information. Du kan när som helst avsäga dig att stå med på denna lista genom att meddela styrelsen på kontakt@rickombergakulle.se.

Håll växterna vid liv!

Efter den senaste tidens värme slokar det i flera av föreningens gemensamma krukor och rabatter. Vi vädjar till alla att hjälpas åt att hålla växterna vid liv under sommaren. Gör en insats och släng på vatten när du ser att det behövs!

Nytt bokningssystem för tvättstugorna

Ett nytt bokningssystem för tvättstugorna kommer att införas efter sommaren. Vi slutar då att använda tavlan med låskolvar. I stället går vi över till en papperskalender, där man kan skriva upp sig. Tiderna kommer att kortas något, så att det ryms fyra tvättpass per dag i stället för nuvarande tre. Vi kommer att återkomma med detaljer om tider och bokningsregler innan det nya systemet börjar gälla.

Nytt från årsstämman

Den 23 maj höll föreningen årsstämma. Här följer en sammanfattning. För en fullständig redovisning hänvisar vi till protokollet som kommer att publiceras på föreningens webbplats.

Ekonomi
Under 2017 gjorde föreningen ett resultat på 489 000 kronor. Det positiva resultatet beror på att föreningen har reserverat pengar för planerat underhåll, bland annat den renovering av dörrar och fönster som genomförs 2017.

Styrelse för Rickomberga Kulle
Vid årsstämman gjordes val till styrelsen. Styrelsen har samma sammansättning som under det senaste året. Den består av:

Pernilla Rosengren Johansson (ordf)
Karl Klintstedt (ledamot)
Mari Wennberg (ledamot)
Maria Wisselgren (ledamot)
Jessica Elgenstierna (ledamot)
Staffan Hedman (suppleant)
Margareta Wästerström (suppleant)

Nya stadgar
Årsstämman godkände förslaget till nya stadgar, som i och med detta beslut har fastställts. De nya stadgarna börjar gälla så snart de är registrerade hos Bolagsverket. De kommer att publiceras på webbplatsen så snart de är registrerade.