Aktuellt september 2018

Månadsbrev med information om bland annat nytt system för tvättstugebokning och viktig information om försäkringar.

Nytt bokningssystem för tvättstugorna

Ett nytt bokningssystem för tvättstugorna införs från den 1 oktober. Det nya schemat innebär att det finns fyra bokningsbara tider varje dag: 6-9 (vardagar) 7-9 (lör- och söndag), 9-13, 13-17 och 17-21. Man bokar in sig genom att skriva upp sig på listan som finns i tvättstuga 2. Man får bara ha en bokad tid i taget. Man får inte ta någon annans tvättid utan att fråga. Detta gäller även om tvättstugan inte är tagen i anspråk! Bokad tid gäller.

Observera att de gamla bokningstavlorna kommer att tas ner samtidigt som det nya systemet införs. Den som ska tvätta från den 1 oktober och framåt måste alltså boka i det nya systemet, bokningar med låskolv gäller inte. Det nya bokningsschemat kommer att sättas upp under veckan före det börjar gälla.

Viktig information om försäkring mot vattenskador

Rickomberga Kulle har en försäkring hos Trygg-Hansa med bostadsrättstillägg för att täcka vattenskador. Denna försäkring täcker inte ytskiktet. Medlemmarna ansvarar själva för kostnader för skador på ytskiktet och för att försäkra sig mot detta.

Vi rekommenderar starkt alla medlemmar som önskar ha en försäkring som täcker skador på ytskikten att kontrollera med det egna försäkringsbolaget om detta ingår i hemförsäkringen. Detta varierar mellan olika bolag och försäkringar.

Fixardag den 14 oktober

Den 14 oktober kommer höstens fixa-på-gården-dag att hållas. Liksom i våras kommer vi att ställa upp en container, för alla som vill passa på att rensa upp i trädgårdar och förråd. Vi återkommer med närmare information, men boka dagen redan nu.

Åtgärder av dörrar och fönster

Ordförande har kontaktat alla aktuella medlemmar, som utifrån besiktningen hade åtgärder som skulle genomföras. Om du inte har fått de överenskomna åtgärderna genomförda, kontakta entreprenören Fönstersystem AB, tel 070-553 78 05.