Aktuellt augusti 2018

Månadsinformation om bland annat renovering av fönster och dörrar och felparkerade bilar.

Information om renovering av fönster och dörrar

Efter besiktning ska vissa åtgärder genomföras under denna vecka. De som ska få åtgärder utförda är vidtalade. Den som vill försäkra sig om att åtgärderna genomförs på önskat sätt bör hålla sig hemma den aviserade dagen. Någon ytterligare besiktning/uppföljning kommer inte att göras efter denna omgång.

Vi vill ännu en gång påpeka att listerna mellan fönstren inte kommer att bytas. Detta är så kallade dammlister, som inte fyller någon funktion. Den som ändå önskar ha dammlister får själv sätta dit det.

På alla vippfönster har hasparna tagits bort. Detta är i enlighet med det som har beställts. Det varierar mellan olika vippfönster i vilket läge handtaget ska stå för att man ska kunna öppna vanligt respektive vippa. Samtliga vinklar fungerar. Detta är alltså inget fel utan en variation.

Vattenläckan åtgärdad

Vattenläckan som påverkade värmesystemet har under sommaren hittats och åtgärdats.

Saknar du en cykel?

Som vi tidigare har informerat om har vi genomfört en rensning i cykelförråd och cykelställ. Cyklar som uppenbarligen inte används har avlägsnats. Om du saknar en cykel och tror att det kan vara en av dessa cyklar, kontakta Staffan Hedman, OMV 63E, lägenhet 1102. Cyklarna finns fortfarande förvarade hos föreningen, men kommer att forslas till återvinning senast i oktober.

Felparkerade bilar

Vi vill påminna om att man inte ska ställa bilar på ytor som inte är till för parkering. Att köra in för att lasta av/på gods går naturligtvis bra, men man får inte ställa upp bilar på olämpliga platser under längre tid. Tänk särskilt på framkomligheten för andra. Det har förekommit att bilar stått så att de hindrar åtkomst till garageplatser. Detta är naturligtvis inte acceptabelt. Man får inte heller köra upp och ställa sig på gräsmattorna. Om en bil står felparkerad utanför bommarna, kontakta Protectus, telefonnummer framgår av skyltningen.