Aktuellt – augusti

Månadsinformation om bland annat byte av fastighetsförvaltare och hantering av komposterbart avfall

Byte av fastighetsförvaltare

Från 1 januari 2022 kommer föreningen att byta leverantör av fastighetsskötsel och teknisk förvaltning. Vår nya fastighetsförvaltare blir Uppsala Fastighetstjänst. Vi återkommer med information om vart man ska göra felanmälan längre fram.

För den ekonomiska förvaltningen fortsätter vi att anlita SBC som tidigare.

Hantera komposterbart avfall på rätt sätt

För några månader sedan gick Uppsala kommun över till ett nytt system för avfallshantering, som innebär att komposterbart avfall ska samlas i papperspåsar. I soprummet finns påsar för ändamålet och luftiga korgar som påsarna ska stå i.

Tyvärr har vi haft problem med dålig hygien och ohyra i kärlet i soprummet. För att undvika att detta upprepas ber vi alla att vara mycket noggranna när ni försluter påsarna. Det är lättare att stänga påsarna ordentligt om ni inte packar dem fulla. Det ska bara vara lite i påsarna. Släng dem ofta, oavsett hur lite de innehåller, se instruktion på påsen. Om du märker att dina påsar blir genomblöta kan det vara en god idé att ta dubbla papperspåsar, för att minska risken för läckage.

Koll på katten

Vi har problem i området med katter som uträttar sina behov lite varstans, inte minst vid lekplatsen där små barn leker. Det skulle vara bra om de som har utekatt tar en vända till lekplatsen då och då och plockar upp efter katterna. Om det inte blir bättring kommer vi att behöva besluta om mer radikala åtgärder.

Så här står det i områdesreglerna för Rickomberga Kulle:

”Djurägare har ansvar för sina djur, och ska hålla uppsikt över dem. Hundar ska hållas kopplade eller inhägnade och får alltså inte gå fritt inom området. Om frigående katter orsakar sanitära problem kan styrelsen kräva av den boende att katten måste rastas i koppel eller hållas inomhus.”

Skördetid i lekparken

Nu är det skördetid i våra gemensamma odlingar vid lekplatsen. Det är fritt fram för alla medlemmar att plocka av det som är moget, framför allt kryddväxter. Trädgårdsgruppen välkomnar också fler som vill hjälpa till att rensa ogräs och bidra till framtida skördar. Om du har idéer, hör av dig via kontakt@rickombergakulle.se

I stället för gårdsdag

Det finns planer på en gemensam picknic i början av hösten, så snart den nya utegrillen har monterats (arbetet är beställt). Vi kommer också att beställa en container där man kan slänga skrymmande trädgårdsavfall med mera, troligen i senare delen av september.