Aktuellt – september 2021

Månadsinformation om bland annat picknick och containeruppställning.

Picknick den 3 oktober

Som vi tidigare har aviserat kommer det att hållas en picknick i området, ett bra tillfälle att lära känna grannarna. Dag och tid är nu bestämd: söndagen den 3 oktober klockan 11.30. Vår förhoppning är att den nya grillen ska vara monterad vid det laget och kunna användas av den som vill. En container kommer också att ställas upp den helgen, den 1-3 oktober. Som vanligt gäller att man inte får slänga något miljöfarligt avfall eller elektronik. Det måste lämnas återvinningen, förslagsvis stationen i Librobäck som ligger närmast.

Kör försiktigt!

Under det senaste året har vi sett en tilltagande biltrafik inne i området. Det blir också allt vanligare att bilar står parkerade över natten, trots att det finns lediga parkeringsplatser alldeles i närheten vid parken.

Vi vill därför påminna om områdesreglerna: det är tillåtet att tillfälligt ta in bilen på gården en stund i samband med i- och urlastning, men gården ska inte användas som parkeringsplats.

Tänk också på att det finns små lekande barn i området och anpassa hastigheten därefter. Det är krypkörning som gäller.

Vi kommer att sätta upp farthinder som en åtgärd för att få ner hastigheterna. Om detta inte hjälper tittar vi på att sätta upp ytterligare en bom vid infarten vid soprummet.

Avloppslukt i området

Den senaste tiden har det ibland luktat avlopp i delar av området. Detta beror på tekniska problem med den så kallade pumpgropen, där det finns två pumpar som transporterar bort avloppsvattnet in i de kommunala rörsystemen. Den ena pumpen byttes förra året och nu har även den andra pumpen gått sönder. Ny pump är beställd, men det kan ta ett par veckor innan den är på plats.

Så här kontaktar du styrelsen

Om du behöver kontakta styrelsen vill vi att du använder den gemensamma e-brevlådan, kontakt@rickombergakulle.se.

Om du vill tala direkt med någon i styrelsen vänder du dig till kontaktpersonen Margareta Wästerström. Använd i så fall e-post, margareta.wasterstrom@gmail.com, eller telefon 070-216 65 76.

En förteckning över samtliga styrelseledamöter finns på webbplatsen www.rickombergakulle.se.

hälsningar

Styrelsen för Rickomberga Kulle