Aktuellt – januari 2022

Månadsinformation om bland annat ny teknisk fastighetsförvaltare och inköp av tvättmaskiner

Ny teknisk förvaltare från 1 januari

Vi påminner om att Rickomberga kulle från den 1 januari har en ny teknisk förvaltare, Uppsala Fastighetstjänst. De tar nu över alla frågor som handlar om fastighetsskötsel.  

I fortsättningen ska felanmälningar skickas till e-postadressen info@uftab.se. Det går också att anmäla fel under kontorstid på tel 018-538 808. 

Observera att för bostadsrätter ansvarar den boende själv för att åtgärda många av de fel som kan uppstå. Om skadan inte gäller något som föreningen ansvarar för, får du själv stå för kostnaden. 

Kvällar, nätter och helger finns ett journummer om det har uppstått en akut skada som inte kan vänta till nästa vardag: tel 0771-10 35 00. Numret bemannas av Recover och ska bara användas om stora gemensamma värden står på spel, eftersom all jourutryckning kostar extra.

Högt tryck i soprummet

Mängden av kartong i vår avfallshantering har ökat, förmodligen en följd av att allt fler handlar på nätet, vilket medför extra mycket emballage som ska tas om hand. Det är mycket viktigt att alla plattar till kartongerna innan de slängs, så att vi utnyttjar kärlen på ett effektivt sätt.

Vi påminner om att det för närvarande finns två platser där man kan slänga kartong: dels i soprummet, dels i återvinningsrummet där vi också har glasåtervinning.

Om kärlen är fulla ska man inte överlasta kärlen genom att bygga berg. Det är självklart inte heller ok att ställa kartonger på golvet eller utanför soprummet. Det finns inte ”någon annan” som har till uppgift att ta hand om sopor som hamnar utanför kärlen, utan det är ren nedskräpning. Om återvinningskärlen är fulla kan man antingen förvara skräpet i egna utrymmen fram tills att kärlen är tömda och det finns plats igen, eller också själv åka till återvinningsstationen i Librobäck.

Om det visar sig att avfallsmängderna fortsätter att öka kommer vi att behöva utöka vår beställning av hämtning av avfall. Detta medför ökade kostnader för föreningen, och hamnar i slutändan på månadsavgifterna.

Parkeringsfrågor

Den senaste tiden har det blivit allt vanligare att bilar står parkerade på gården under längre tid, ibland upp till flera dagar. Vi vill därför uppmärksamma alla medlemmar på att det i grunden inte är tillåtet. Av områdesreglerna framgår att man kan ta in bilen tillfälligt i området och ställa upp den i samband med kortare ärenden, i- och urlastning. Hantverkare får också stå på gården i samband med att de utför arbeten i området. Men i övrigt hänvisar vi alla besökare till de avgiftsbelagda parkeringsplatser som finns på Otto Myrbergs väg. Oftast finns det platser lediga där och avgiften är inte speciellt hög.

Vi har nu många små barn i området och för dessas säkerhet och för att området ska vara trevligt för alla vill vi hålla nere biltrafiken så mycket som möjligt.

Nya tvättmaskiner på gång

Vi har beslutat att beställa två nya tvättmaskiner som ersättning för de gamla, varav en lite större. Dessa kommer att installeras så snart som möjligt.

Kan du tänka dig att ingå i styrelsen?

Vi som har bostadsrätter i Rickomberga Kulle äger och förvaltar föreningen gemensamt. Vi är en relativt liten förening, och därför är det naturliga att alla medlemmar under några år tar sin del av ansvaret genom att arbeta aktivt i styrelsen. Den 26 maj är det föreningsstämma, då den nya styrelsen väljs. Är du intresserad av att ingå i styrelsen? Hör av dig till kontaktmejlen, kontakt@rickombergakulle.se.