Aktuellt – november 2021

Månadsinformation om bland annat farthinder

Om de nya farthindren

Det finns nu många yngre barn i Rickomberga Kulle och detta gör det extra angeläget att försöka minska bilanvändningen i området och att få ner hastigheterna.

Vi har nu på försök satt upp farthinder på några platser i förhoppningen att de ska bli en konkret påminnelse till bilisterna att sakta ner. Hindren har placerats ut på några utvalda ställen och flyttas emellanåt, medan vi undersöker vad som är den bästa placeringen för att uppnå maximal effekt. För att underlätta för cyklister har vi placerat farthindren på sidan, så att det ska gå enkelt för cyklister att passera utan att behöva ta vägen över hindret.

Tvättmaskinsinköp

En av tvättmaskinerna är ur funktion och vi har fått frågor om varför åtgärder dröjer. Maskinen är för gammal för att repareras. Styrelsen planerar att köpa in en ny tvättmaskin, men har beslutat att skjuta upp inköpet en månad i avvaktan på att en revision av underhållsplanen blir klar, som i sin tur blir grunden för kommande budget. När vi vet vilket ekonomiskt utrymme som finns kan beslut tas om vilken typ av tvättmaskin som ska köpas in.