Aktuellt – juni 2019

Månadsinformation om bland annat föreningsstämman 2019.

Allt vildvin ska tas bort!

I samband med en områdesbesiktning har vi konstaterat att vildvinet som växer vid flera av radhusen håller på att förstöra både plank och fasader. Allt vildvin måste därför tas bort. Det är de boende själva som ansvarar för att avlägsna vildvinet. Om vildvinet inte tas bort kommer föreningen att avlägsna det på den boendes bekostnad. Eventuella skador som orsakas av vildvinet betalas också av den boende.

Observera att även andra klätterväxter, till exempel rosor och klematis, måste klippas och växa på en spaljé eller liknande med minst en decimeters spalt till vägg eller plank.

Nytt från årsstämman

Den 22 maj höll föreningen årsstämma. Här följer en sammanfattning. För en fullständig redovisning hänvisar vi till protokollet som kommer att publiceras på föreningens webbplats.

Ekonomi

Under 2018 gjorde föreningen resultat på minus 564 000 kronor. Det negativa resultatet beror på renoveringen av dörrar och fönster som genomfördes under året. Två vattenläckor som har åtgärdats har också bidragit till det negativa resultatet.

Under stämman behandlades en motion om att införa nya tvättrutiner i den kvarvarande tvättstugan, med ett städschema som fördelas mellan alla som använder tvättstugan frekvent. Stämman beslutade att bifalla motionen och att en tvättstugegrupp ska bildas.

Styrelse för Rickomberga Kulle

Vid årsstämman gjordes val till styrelsen. Den består av:

Pernilla Rosengren Johansson (ordförande)

Maria Wisselgren (sekreterare)

Jessica Elgenstierna (ledamot)

Margareta Wästerström (vice ordförande)

Jill Wattin (kassör)

Martin Jernling (suppleant)

Staffan Hedman (suppleant)