Aktuellt – oktober 2021

Månadsinformation om bland annat gruppavtal för bredband.

Gruppavtal för bredband införs 2022

Under första kvartalet 2022 kommer Rickomberga kulle att gå över till ett gruppavtal för bredband med vår befintliga leverantör Tele2 (tidigare Comhem). Det här innebär att samtliga boende kommer att få tillgång till bredband med hastigheten 250/50. Månadskostnaden för detta abonnemang är 159 kr/månad och hushåll. Avgiften kommer automatiskt att tas ut av samtliga boende, tillsammans med månadsavgiften, oavsett om man använder sig av bredbandstjänsten eller ej.  Den som vill ha ett ännu snabbare bredband kan beställa detta på egen bekostnad från Tele2 och får då rabatt med 350 kronor per månad på det valda abonnemanget.

I och med detta beslut kommer styrelsen tills vidare inte att utreda vidare om fiber ska installeras. Vår bedömning är att ett gruppavtal i nuläget är mer förmånligt för flertalet av våra medlemmar.

Föreningen kommer också att förnya det gällande distributionsavtalet med Tele2 som innebär att vi får tillgång till ett basutbud av TV-kanaler.

Glöm inte att lägga tillbaka nätet på sandlådan

Vi har fortsatta problem med katter som förorenar i sandlådan. För att förhindra detta har ett nät anskaffats, som alltid ska sitta på när sandlådan inte används. Vi påminner därför om att alla som har barn som leker i sandlådan behöver hjälpas åt att se till att nätet kommer tillbaka på plats efter att barnen har lekt färdigt.

Extra stöd för styrelsen

Enligt stadgarna för Rickomberga Kulle har styrelsen möjlighet att ta in en extern person i styrelsen, en möjlighet som styrelsen nu har beslutat att använda sig av. Inge Hjalmarsson från Fastighetsägarna kommer att agera som adjungerad ordförande, vilket innebär att han arbetsleder styrelsen, ser till att föreningen uppfyller olika myndighetskrav och att budget och årsredovisning tas fram i tid och på rätt sätt. Inge har lång erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsföreningar och vi ser fram emot att kunna ta del av hans gedigna kunskaper och få både praktiskt stöd och råd om hur vi kan förbättra vår förening. Kontaktvägarna till styrelsen är desamma som tidigare. Man ska inte kontakta Inge utan använda kontaktmejlen eller kontakta Margareta enligt nedan.

Pågående arbete vid pumpgropen

Det pågår ett underhållsarbete vid den så kallade pumpgropen i den nedre delen av området, som är en anordning som behövs för att vårt avlopp ska fungera. Arbetet kommer att fortsätta i nästa vecka. Om någon ser tecken på problem under helgen, att avloppsbrunnen längst ner i området börjar svämma över eller att det kommer mycket lukt – kontakta någon i styrelsen.